Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai
Prisijunk: Pamiršau slaptažodį  Užsiregistruoti
Rėmėjai:

Mėgėjiškos Žūklės Taisyklės Lietuvoje bei MĖGĖJŲ IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS JŪRŲ VANDENYSE TAISYK


Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje

Kitos temos Nauja tema Temą 2009 04 14 d. 22:48 pradėjo  Dzukeliz, peržiūrėta 118391 k.
Puslapiai: 1 
Dzukeliz
Geras banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 14530

2009-04-14 22:48 1 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: Dzukeliz Įtraukti Dzukeliz Į adresų knygelę
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=6433

2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-274

TEISĖS MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


I. Bendrosios nuostatos

1. Teisės mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato teisės mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose suteikimo tvarką, informacijos, susijusios su elektroninių žūklės leidimų išdavimu, teikimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. meškeriotojo bilietas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 (Žin., 2005, Nr. 85-3189) ar kitus teisės aktus ir tokiai žūklei nereikalinga meškeriotojo kortelė;

2.2. meškeriotojo kortelė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei joje nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba.

3. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648;2004, Nr. 73-2527) ir Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395) vartojamas sąvokas.

II. TEISĖS MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE, Į KURIUOS NEIŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽŪKLĖS PLOTĄ, SUTEIKIMAS

4. Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą (toliau – Neišnuomoti vandens telkiniai), jei šiuose vandens telkiniuose mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles ar kitus teisės aktus,asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai ir neįgalūs asmenys turi teisę žvejoti nemokamai turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą:

4.1. asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

4.2. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą.

5. Šio Tvarkos aprašo 4 punkte nenurodyti asmenys teisę mėgėjiškai žūklei Neišnuomotuose vandens telkiniuose įgyja šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka įsigiję meškeriotojo bilietą arba meškeriotojo kortelę.

6. Meškeriotojo bilieto kainos yra:

6.1. už dvi paras – 5 litai;

6.2. už mėnesį (30 parų) – 20 litų;

6.3. už metus – 50 litų.

7. Meškeriotojo kortelės kainos yra:

7.1. už parą – 10 litų;

7.2. už savaitę (7 paras) – 30 litų;

7.3. už mėnesį (30 parų) – 50 litų.

8. Meškeriotojo bilietai ir meškeriotojo kortelės išduodamos naudojant Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS) arba Bendradarbiavimo sutartyse, kurias su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) sudaro juridiniai asmenys dėl meškeriotojo bilietų ar meškeriotojo kortelių išdavimo (toliau – Bendradarbiavimo sutartis) nustatyta tvarka, išskyrus Tvarkos aprašo 11 punkte numatytą išimtį. Bendradarbiavimo sutartyje nurodoma meškeriotojo bilietų ar meškeriotojo kortelių išdavimo vieta, išdavimo laikas, įsigijimo būdai ir kitos sąlygos.

9. Juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos Bendradarbiavimo sutartys, ir informacija, susijusi su meškeriotojo bilietų ar meškeriotojo kortelių išdavimu, skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.am.lt rubrikoje "Gamtos apsauga" skyriuje "Žvejyba".

10. ALIS tvarkoma ir naudojama vadovaujantis Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-963 (Žin., 2010, Nr. 143-7346).

11. Meškeriotojo korteles, suteikiančias teisę mėgėjiškai žūklei Žuvinto ežere, išduoda Žuvinto biosferos rezervato direkcija tik vietiniams gyventojams, vadovaudamasi Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarka, patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 143 V.

12. Meškeriotojo bilietas suteikia teisę mėgėjiškai žūklei į visus Neišnuomotus vandens telkinius, jei šiuose vandens telkiniuose mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles ar kitus teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga meškeriotojo kortelė.

13. Meškeriotojo kortelė suteikia teisę mėgėjiškai žūklei į tą vandens telkinį, kuris įrašytas meškeriotojo kortelėje.

14. Draudžiama taisyti, papildyti ar kitaip keisti įrašus meškeriotojo biliete ar meškeriotojo kortelėje.

15. Asmenys, teikiantys meškeriotojo bilietų ir meškeriotojo kortelių išdavimo paslaugą kitiems asmenims, turi teisę imti paslaugos mokestį. Žuvinto biosferos rezervato direkcija, paslaugos mokesčio už meškeriotojo kortelių mėgėjiškai žūklei Žuvinto ežere išdavimą neima.

16. Įsigyjant meškeriotojo bilietą naudojant ALIS, privaloma pateikti duomenis apie asmens žuvų sugavimą per praėjusius kalendorinius metus. Teikiant duomenis apie praėjusių kalendorinių metų žuvų sugavimą, į šiuos duomenis neįtraukiami žuvų, sugautų limituotos žvejybos metu, ir žuvų, sugautų valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, duomenys. Duomenys už tą patį žvejybos laikotarpį negali būti teikiami daugiau kaip vieną kartą. Jei ALIS prašoma pateikti žuvų sugavimo duomenis, kuriuos asmuo jau pateikė, – sugavimo lentelėje turi būti įrašomi nuliai.

17. Įsigyjant meškeriotojo kortelę, privaloma ALIS pateikti duomenis apie asmens praeitos limituotos žvejybos laikotarpiu sugautas žuvis.

III. TEISĖS MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE, Į KURIUOS IŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽŪKLĖS PLOTĄ, SUTEIKIMAS

18. Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą (toliau – Išnuomoti vandens telkiniai), turi teisę žvejoti nemokamai:

18.1. žūklės plotų naudotojai – fiziniai asmenys jiems Išnuomotuose vandens telkiniuose;

18.2. asmenys, kuriems žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai – tuose Išnuomotuose vandens telkiniuose, kuriuose žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai;

18.3. asmenys iki 16 metų, vyresni nei 62 metai ir neįgalieji – visuose Išnuomotuose vandens telkiniuose.

19. Asmenys, turintys teisę žvejoti nemokamai, gali vykdyti mėgėjišką žūklę tik turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą:

19.1. asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

19.2. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą;

19.3. žūklės plotų naudotojai – leidimo naudoti žūklės plotą kopiją ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

19.5. asmenys, kuriems žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai – žūklės ploto naudotojo išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad asmuo turi nemokamą žvejybos teisę, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

20. Šio Tvarkos aprašo 18 punkte nenurodyti asmenys teisę mėgėjiškai žūklei Išnuomotuose vandens telkiniuose įgyja šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka įsigiję žūklės leidimą.

21. Žūklės leidimo kaina negali būti didesnė:

21.1. Išnuomotame vandens telkinyje, kuriame neorganizuota limituota žvejyba:

21.1.1. už dvi paras – 5 litai;

21.1.2. už mėnesį (30 parų) – 20 litų;

21.1.3. už metus – 50 litų;

21.2. Išnuomotame vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba:

21.2.1. už parą – 50 litų;

21.2.2. už savaitę (7 paras) – 150 litų;

21.2.3. už mėnesį (30 parų) – 250 litų.

22. Žūklės plotų naudotojai turi teisę sumažinti žūklės leidimo kainą.

23. Žūklės leidimai išduodami naudojant ALIS arba žūklės ploto naudotojo nustatyta tvarka išduodant jo lėšomis pagamintus žūklės leidimus, išskyrus žūklės leidimus, kuriais leidžiama povandeninė žūklė ežeruose ir tvenkiniuose, kuriuos galima įsigyti tik žūklės ploto naudotojo nustatyta tvarka.

24. Žūklės ploto naudotojo pagaminti žūklės leidimai, suteikiantys teisę mėgėjiškai žūklei jam Išnuomotuose vandens telkiniuose, turi būti:

24.1. numeruoti eilės tvarka;

24.2. nurodyti šie privalomieji duomenys:

24.2.1. žūklės leidimą įsigijusio asmens vardas, pavardė, gimimo data;

24.2.2. vandens telkinys, į kurį išduotas žūklės leidimas;

24.2.3. žūklės leidimo galiojimo laikas;

24.2.4. žūklės leidimo kaina;

24.2.5. žūklės leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas.

25. Žūklės plotų naudotojai jų išduotus žūklės leidimus registruoja žurnale, kuriame nurodomas vandens telkinys, į kurį išduotas žūklės leidimas, žūklės leidimo numeris, žūklės leidimo galiojimo laikas, kaina, žūklės leidimą gavusio asmens vardas, pavardė, parašas.

26. Draudžiama taisyti, papildyti ar kitaip keisti įrašus žūklės leidime.

27. Žūklės plotų naudotojai privalo išduoti žūklės leidimus bet kuriam iš šio Tvarkos aprašo 21.1. punkte nurodytų laikotarpių. Žūklės leidimai kitokiam, nei numatyta šio Tvarkos aprašo 21.1. punkte, laikotarpiui neišduodami. Žūklės leidimai limituotai žvejybai gali būti išduodami kitokiam, nei šio Tvarkos aprašo 21.2. punkte nustatyta, laikotarpiui. Kitokio laikotarpio žūklės leidimų limituotai žvejybai kainos negali viršyti:

27.1. žūklės leidimui iki savaitės – 100 Lt;

27.2. žūklės leidimui iki mėnesio – 200 Lt;

27.3. žūklės leidimui iki pusės metų – 400 Lt;

27.4. žūklės leidimui metams – 700 Lt.

28. Žūklės plotų naudotojai už žūklės leidimų išdavimą turi teisę imti paslaugos mokestį, kuris negali būti didesnis kaip 20 procentų žūklės leidimo kainos.

29. Jei žūklės leidimas į tą Išnuomotą vandens telkinį tam asmeniui išduodamas ne pirmąjį kartą, privaloma ALIS pateikti duomenis apie sugautas žuvis. Jei įsigyjamas žūklės ploto naudotojo pagamintas leidimas, duomenys apie sugautas žuvis teikiami žūklės ploto naudotojui. Jei įsigyjamas žūklės leidimas limituotai žvejybai, pateikiami duomenys apie per praėjusį žūklės leidimo limituotai žvejybai laikotarpį tame vandens telkinyje sugautas žuvis. Kitais atvejais pateikiami duomenys apie asmens žuvų sugavimą tame vandens telkinyje per praėjusius kalendorinius metus. To paties žvejybos laikotarpio tame vandens telkinyje žuvų sugavimo duomenys negali būti teikiami daugiau kaip vieną kartą. Jei ALIS prašoma pateikti žuvų sugavimo duomenis, kuriuos asmuo jau pateikė, sugavimo lentelėje turi būti įrašomi nuliai.

30. Žūklės ploto naudotojai, kurie organizavo limituotą žvejybą, kasmet iki sausio 15 d. privalo pateikti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kuris jam išdavė leidimą naudoti žūklės plotą (toliau – RAAD), ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais išduotų žūklės ploto naudotojo pagamintų žūklės leidimų limituotai žvejybai kiekį, jų kainas (atskirai pagal vandens telkinius), sugautas žuvis. RAAD turi teisę pareikalauti, kad ir kitų žūklės plotų naudotojai pateiktų ataskaitas apie išduotus žūklės leidimus, jų kainas ar sugautas žuvis.

IV. INFORMACIJOS, REIKALINGOS ELEKTRONINIŲ ŽŪKLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMUI, TEIKIMAS

31. Žūklės plotų naudotojai privalo pateikti RAAD informaciją, reikalingą elektroninių žūklės leidimų (naudojant ALIS) išdavimui, užpildydami prašymą, atitinkantį Tvarkos aprašo 1 priedą (pridedama) – jei Išnuomotuose vandens telkiniuose neorganizuota limituota žvejyba, arba užpildydami prašymą, atitinkantį Tvarkos aprašo 2 priedą (pridedama) – jei Išnuomotame vandens telkinyje organizuota limituota žvejyba (toliau – Prašymas).

32. Žūklės ploto naudotojas, norėdamas pakeisti banko atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią pervedami pinigai už elektroninius žūklės leidimus, ar pakeisti kitus Prašyme pateiktus duomenis, turi pateikti naują Prašymą RAAD.

33. Žūklės ploto naudotojas Išnuomotame vandens telkinyje, kuriame jis organizavo limituotą žvejybą, gali keisti leidimų žūklei kainas neteikdamas naujo Prašymo.

34. Per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo RAAD pakeičia banko atsiskaitomąją sąskaitą ar kitus Prašyme pateiktus duomenis ALIS sistemoje ir apie tai informuoja žūklės ploto naudotoją.

35. Žūklės ploto naudotojas atsako už Prašyme pateiktus duomenis ir už pasekmes, atsirandančias dėl neteisingai pateiktų duomenų.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Asmenys privalo žvejodami turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotą meškeriotojo bilietą arba meškeriotojo kortelę, arba žūklės leidimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

37. Meškeriotojo bilietas, meškeriotojo kortelė ar žūklės leidimas, kuriame neįrašytas galiojimo laikas ar mėgėjišką žūklę vykdančio asmens pavardė, pakeisti ar papildyti anksčiau įrašyti duomenys, kito asmens vardu išduotas meškeriotojo bilietas, meškeriotojo kortelė ar žūklės leidimas teisės žvejoti nesuteikia.

38. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Balcius35
Atkaklus dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 190

2009-04-21 09:19 2 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: Balcius35 Įtraukti Balcius35 Į adresų knygelę


Ribas rasi cia http://www.nemunodelta.lt ten yra zemelapis, labai viskas aishku, o del leidimo pas pasieniecius, vaziouodamas bet kuriuo paros metu uzhvaziuoji i artimiausia uzkarda ir ten prisiregistruoji, kaip senais laikais budavo.


Trolis
Patyręs dalyvis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 1515

2009-06-02 20:26 3 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: Trolis Įtraukti Trolis Į adresų knygelę
Siu adresu yra laivybos taisyklės:

http://www.vvvli.lt


saruj
Geriausias banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 49491

2012-04-04 11:10 4 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: saruj Įtraukti saruj Į adresų knygelęDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Rūšis: Įsakymas Numeris: D1-272 Data: 2012-03-28 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2012-03-31, Nr. 38-1905 Statusas: Įsigalioja 2012-03-30
2012-03-28 Priėmė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Susiję dokumentai
Word 2003 dokumentas
Eurovoc 4.2 terminai:
Nauja paieška Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui

----------------------------------------------------------------------

----------

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. D1-337 "DĖL MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO2012 m. kovo 28 d. Nr. D1-272

Vilnius1. P a k e i č i u Mėgėjiškos žūklės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 "Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 85-3189; 2006, Nr. 57-2044, Nr. 95-3740; 2009, Nr. 41-1596, Nr. 115-4897), ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. kovo 30 d.Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. D1-272

redakcija)MĖGĖJIŠKOS Žūklės TAISYKLĖSI. Bendrosios nuostatos1. Mėgėjiškos žūklės taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjiškos žūklės objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjiškos žūklės organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjiška žūkle susijusią veiklą.

2. Šios Taisyklės netaikomos mėgėjiškai žūklei privačiuose tvenkiniuose ir kūdrose. Mėgėjiškai žūklei kituose privačiuose vandens telkiniuose šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1–639 (Žin., 2005, Nr. 4-71; 2012, Nr. 19-868).

3. Organizuojant ir vykdant limituotą žvejybą šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-227 (Žin., 2012, Nr. 33-1571). Saugomose teritorijose mėgėjišką žūklę papildomai reglamentuoja šių teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai ir individualūs apsaugos reglamentai.

Toliau skaityti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421412&p_query
=&p_tr2=2


saruj
Geriausias banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 61419

2013-01-16 09:25 5 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: saruj Įtraukti saruj Į adresų knygelęDėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo

Rūšis: Įsakymas Numeris: D1-14 Data: 2013-01-04 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2013-01-12, Nr. 4-127 Statusas: Įsigalioja 2013-01-13
2013-01-04 Priėmė - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Susiję dokumentai
Word 2003 dokumentas
Eurovoc 4.2 terminai:
Nauja paieška Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui

----------------------------------------------------------------------

----------

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO2013 m. sausio 4 d. Nr. D1-14

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463) 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. D1-337 ,,Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 85-3189);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. D1-239 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2006, Nr. 57-2044);

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. D1-401 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2006, Nr. 95-3740);

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. D1-150 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2009, Nr. 41-1596);

2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. D1-564 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2009, Nr. 115-4897);

2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. D1-272 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 "Dėl mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr. 38-1905).Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis

___________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖSI. Bendrosios nuostatos1. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.

2. Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje, privačiuose tvenkiniuose ir kūdrose. Mėgėjų žvejybai kituose privačiuose vandens telkiniuose Taisyklės taikomos tiek, kiek nurodyta Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-771 (Žin., 2012, Nr. 113-5748).

3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja ir šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.II. sąvokos4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;

4.2. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;

4.3. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;

4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

7. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 3 vienetus margųjų upėtakių, ungurių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, lydekų, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 135-5904; 2012, Nr. 76-3953) (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

8. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo – ne didesnis kaip 1 metras, tinklo akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, Taisyklių 12.1–12.3 punktuose išvardintas žuvis, į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33–970), įrašytas žuvis.

9. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 7 punkte nurodytų apribojimų ir 11.1 punkte nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – regiono aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;

9.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;

9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.

10. Draudžiama veikla:

10.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu ar naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos būdai);

10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai;

10.3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 (Žin., 2005, Nr. 96-3609) (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams;

10.4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą;

10.5. vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu – nuo saulės laidos iki patekėjimo, vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti povandeninei žūklei strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis;

10.6. būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama.

11. Draudžiama žvejoti:

11.1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę, taip pat liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d., kai visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba; Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;

11.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

11.3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;

11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

11.5. kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais;

11.6. arčiau kaip 50 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;

11.7. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);

11.8. ant ledo, neturint priemonių, kurių pagalba būtų galimybės išlipti ant ledo įlūžus – dviejų sujungtų lanksčia jungtimi smaigų;

11.9. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;

11.10. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose, taip pat žvejojant žuvelės gabalėliu);

11.11. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);

11.12. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;

11.13. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

11.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

11.15. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti.

12. Draudžiama gaudyti:

12.1. šių rūšių žuvis:

12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);

12.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);

12.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);

12.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri) ir jų vingilius;

12.1.5. Aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);

12.1.6. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949; 2011, Nr. 53-2567), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;

12.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:

12.2.1. lašišas (Salmo salar);

12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);

12.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);

12.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);

12.3. mažesnes nei šių dydžių (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

12.3.1. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

12.3.2. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

12.3.4. salačius (Aspius aspius) 52 cm;

12.3.5. vėgėles (Lota lota) 49 cm Kuršių mariose, 40 cm – kituose telkiniuose;

12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 47 cm;

12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 46 cm;

12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;

12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 29 cm;

12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

12.3.11. žiobrius (Vimba vimba) 28 cm;

12.3.12. šapalus (Leuciscus cephalus) 25 cm;

12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 28 cm;

12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 30 cm;

12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 30 cm;

12.3.17. Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 30 cm;

12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;

12.3.19. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

12.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

12.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

12.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;

12.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;

12.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

12.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

12.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;

12.4.9. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

12.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose.

13. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 12 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

14. Visi 11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

15. Povandeninė žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus rekreacines zonas:

Eil. Nr.


Vandens telkinio pavadinimas


Savivaldybė


Plotas, ha


Pastabos1.


Alaušas


Utenos


1071,8
2.


Antalieptės HE tvenkinys


Zarasų


1572,3
3.


Asveja


Molėtų, Švenčionių


978,2


Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto4.


Baltieji Lakajai


Molėtų


699,8
5.


Didžiulis (Daugų)


Alytaus


912,7
6.


Drūkšiai


Zarasų


3204,9


Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje7.


Galuonai


Molėtų


591,5
8.


Sartai


Rokiškio, Zarasų


1336,8
9.


Vištytis


VilkaviškioLietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje10.


Elektrėnų tvenkinys


Elektrėnų


1389,6

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS17. Asmenys privalo žvejodami turėti mėgėjų žvejybos leidimą, suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

18. Asmenys, sugavę ar radę ženklintas žuvis, turi apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nebuvo paleista atgal į vandens telkinį – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).

19. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).

20. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

1 priedasVANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTAEil. Nr.


Vandens telkinio pavadinimas1.


Jūra (nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės miesto 3-iosios vidurinės mokyklos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos)2.


Nemunas (nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos)3.


Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis4.


Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka5.


Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba


___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

2 priedasUPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.Eil. Nr.


Upė


Vyresnysis vandentakis


Baseinas1.


Avirė


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)2.


Bilsinyčia


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)3.


Dievogala


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)4.


Gauja


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)5.


Karklė


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)6.


Kerupė


Dievogala


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)7.


Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys)


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)8.


Mara


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)9.


Medukštėlė


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)10.


Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto)


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)11.


Ova


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)12.


Ratnyčia


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)13.


Rėvuona


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)14.


Samė


Verknė


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)15.


Skirpstauja


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)16.


Strūzda


Verknė


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)17.


Šustis


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)18.


Šyša (aukščiau Katyčių)


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)19.


Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės)


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)20.


Viešvilė


Nemunas


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)21.


Žvirgždė


Karklė


Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)22.


Beržūna


Šalčia


Merkio23.


Beržupis


Merkys


Merkio24.


Cirvija


Merkys


Merkio25.


Derežna


Merkys


Merkio26.


Derežnytė


Merkys


Merkio27.


Duobupis D


Merkys


Merkio28.


Geluža


Merkys


Merkio29.


Graužupis


Merkys


Merkio30.


Grūda


Merkys


Merkio31.


Lukna


Merkys


Merkio32.


Maltupis


Šalčia


Merkio33.


Mažoji Kena


Merkys


Merkio34.


Nedzingė


Merkys


Merkio35.


Pasgrinda


Verseka


Merkio36.


Skroblus


Merkys


Merkio37.


Spengla


Merkys


Merkio38.


Taurupis


Verseka


Merkio39.


Turė


Merkys


Merkio40.


Ūla


Merkys


Merkio41.


Uosupis


Ūla


Merkio42.


Vardauka


Merkys


Merkio43.


Verseka


Merkys


Merkio44.


Bezdonė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)45.


Bražuolė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)46.


Dūkšta


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)47.


Juodė


Vokė


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)48.


Kamaja


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)49.


Kena


Vilnia


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)50.


Laukysta


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)51.


Lokys


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)52.


Lomena


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)53.


Manierka


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)54.


Mozūriškanka


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)55.


Musė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)56.


Nemenčia


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)57.


Riešė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)58.


Rudamina


Vokė


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)59.


Saidė


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)60.


Strūna


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)61.


Strūna


Strečia


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)62.


Šešuva


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)63.


Taurija


Vilnia


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)64.


Veršupis


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)65.


Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys)


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)66.


Žalesa


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)67.


Žiežmara


Neris


Neries mažųjų intakų (su Nerimi)68.


Jusinė


Žeimena


Žeimenos69.


Lakaja (Lakajos ež.–žiotys)


Žeimena


Žeimenos70.


Luknelė


Žeimena


Žeimenos71.


Mera


Žeimena


Žeimenos72.


Peršokšna


Lakaja


Žeimenos73.


Petruškė


Žeimena


Žeimenos74.


Saria


Žeimena


Žeimenos75.


Skerdiksna


Žeimena


Žeimenos76.


Skirda


Žeimena


Žeimenos77.


Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys)


Šventoji


Šventosios78.


Grabuosta


Siesartis


Šventosios79.


Nevėža


Virinta


Šventosios80.


Pelyša


Šventoji


Šventosios81.


Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas)


Šventoji


Šventosios82.


Storė


Šventoji


Šventosios83.


Taurožė


Šventoji


Šventosios84.


Virinta (Klabiniai–žiotys)


Šventoji


Šventosios85.


Želva


Siesartis


Šventosios86.


Dratvinys


Dubysa


Dubysos87.


Gynėvė


Dubysa


Dubysos88.


Kirkšnovė


Dubysa


Dubysos89.


Lapišė


Dubysa


Dubysos90.


Luknė


Dubysa


Dubysos91.


Mūkė


Dubysa


Dubysos92.


Šventupis


Dubysa


Dubysos93.


Agluona


Šešuvis


Jūros94.


Aitra


Jūra


Jūros95.


Akmena


Jūra


Jūros96.


Ančia


Šešuvis


Jūros97.


Apusinas


Šešuvis


Jūros98.


Balčia


Šešuvis


Jūros99.


Bebirva


Šaltuona


Jūros100.


Bremena


Akmena


Jūros101.


Egluona


Agluona


Jūros102.


Ežeruona


Jūra


Jūros103.


Giluvė


Jūra


Jūros104.


Irtuona


Ežeruona


Jūros105.


Ižnė


Akmena


Jūros106.


Lokysta


Jūra


Jūros107.


Šaltuona


Šešuvis


Jūros108.


Šešuvis


Jūra


Jūros109.


Šunija


Jūra


Jūros110.


Trišiūkštė


Šešuvis


Jūros111.


Upyna


Šešuvis


Jūros112.


Upynikė


Trišiūkštė


Jūros113.


Vėžus


Jūra


Jūros114.


Agluona


Minija


Minijos115.


Aisė


Veiviržas


Minijos116.


Alantas


Minija


Minijos117.


Ašva


Veiviržas


Minijos118.


Babrungas


Minija


Minijos119.


Blendžiava


Salantas


Minijos120.


Didžioji Sruoja


Minija


Minijos121.


Dirsteika


Veiviržas


Minijos122.


Gerdaujė


Minija


Minijos123.


Graumena


Šalpė


Minijos124.


Judrė


Graumena


Minijos125.


Kapupis


Sausdravas


Minijos126.


Karkluoja


Alantas


Minijos127.


Lukna


Minija


Minijos128.


Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys)


Nemunas


Nemuno129.


Mišupė


Minija


Minijos130.


Pala


Minija


Minijos131.


Salantas


Minija


Minijos132.


Šalpė


Veiviržas


Minijos133.


Sausdravas


Minija


Minijos134.


Šilupis


Sausdravas


Minijos135.


Skinija


Minija


Minijos136.


Šlužmė


Veiviržas


Minijos137.


Šviekšnelė


Ašva


Minijos138.


Trumpė


Želsva


Minijos139.


Upita


Šlužmė


Minijos140.


Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos)


Minija


Minijos141.


Vieštovė


Minija


Minijos142.


Žvelesys


Ašva


Minijos143.


Žvelsa


Minija


Minijos144.


Apšė


Bartuva


Lietuvos pajūrio upių145.


Babrūnė


Akmena Danė


Lietuvos pajūrio upių146.


Bonalė


Akmena Danė


Lietuvos pajūrio upių147.


Darba


Žyba


Lietuvos pajūrio upių148.


Degalas


Akmena Danė


Lietuvos pajūrio upių149.


Juodupis


Šventoji


Lietuvos pajūrio upių150.


Kaltis


Apšė


Lietuvos pajūrio upių151.


Kulšė


Šventoji


Lietuvos pajūrio upių152.


Luknė


Šventoji


Lietuvos pajūrio upių153.


Luoba


Bartuva


Lietuvos pajūrio upių154.


Ringelis


Akmena Danė


Lietuvos pajūrio upių155.


Sartis


Apšė


Lietuvos pajūrio upių156.


Šata


Bartuva


Lietuvos pajūrio upių157.


Smeltalė


Kuršių marios


Lietuvos pajūrio upių158.


Žyba


Šventoji


Lietuvos pajūrio upių159.


Lūšė


Venta


Ventos160.


Šerkšnė


Venta


Ventos161.


Višetė


Venta


Ventos


___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
3 priedasUPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA
NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖSEil. Nr.


Upė


Vyresnysis

vandentakis
Vieta1.


Neris


Nemunas


visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė2.


Žeimena


Neris


nuo žiočių iki Lakajos žiočių3.


Vilnia


Neris


nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos4.


Šventoji


Neris


nuo žiočių iki 500 m aukščiau Virintos žiočių5.


Siesartis


Šventoji


nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto6.


Širvinta


Šventoji


nuo žiočių iki Liukonių tilto7.


Dubysa


Nemunas


nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto8.


Jūra


Nemunas


nuo žiočių iki Tauragės užtvankos9.


Minija


Nemunas


nuo Lankupių iki Salanto žiočių10.


Veiviržas


Minija


nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto11.


Šventoji (pajūrio)


Baltijos jūra


nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos12.


Akmena–Danė


Kuršių marios


nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos


___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
4 priedasUPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 31 D.Eil. Nr.


Upė


Vyresnysis

vandentakis
Vieta1.


Neris


Nemunas


nuo kelio Nr. 262 tilto iki Musės žiočių


nuo kelio Nr. 108 tilto iki Vokės žiočių


nuo Lazdynų tilto iki Žirmūnų tilto


nuo Žalesos žiočių iki Nemenčios žiočių


nuo Bezdonės žiočių iki Skersabalių kabančio pėsčiųjų tilto


nuo Mažiulėniškių iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto
nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių2.


Žeimena


Neris


nuo žiočių iki Lakajos žiočių3.


Vilnia


Neris


nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos4.


Šventoji


Neris


nuo žiočių iki Armonos žiočiųnuo Zujų alkos iki Kavarsko užtvankos500 m aukščiau ir žemiau Virintos žiočių5.


Siesartis


Šventoji


nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto6.


Širvinta


Šventoji


nuo žiočių iki Liukonių tilto7.


Dubysa


Nemunas


nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto8.


Jūra


Nemunas


nuo žiočių iki Tauragės užtvankos9.


Minija


Nemunas


nuo Lankupių iki Salanto žiočių10.


Veiviržas


Minija


nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto11.


Šventoji (pajūrio)


Baltijos jūra


nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos12.


Akmena–Danė


Kuršių marios


nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos


___________________
----------------------------------------------------------------------

----------

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=421412&p_query
=&p_tr2=2


saruj
Geriausias banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 66997

2013-07-03 14:46 6 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: saruj Įtraukti saruj Į adresų knygelę
MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2013 m. liepos 2 d. Nr. D1-485
VilniusP a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 "Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo"(Žin., 2013, Nr. 4-127):
1. Išdėstau 6 punktą taip:
"6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš valties vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 2 meškeres. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kai bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį."
2. Išdėstau 7 punktą taip:
"7. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių, 3 vienetus ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, lydekų, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiama sugauti 10 kg, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 135-5904; 2012, Nr. 76-3953) (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį."
3. Išdėstau 10.8. punktą taip:
"10.8. būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai;".
4. Išdėstau 11 punktą taip:
"11. Draudžiama žvejoti:
11.1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę, taip pat liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d., kai visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba; Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;
11.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;
11.3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;
11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
11.5. kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais;
11.6. salačius naudojant daugiau kaip du masalus;
11.7. arčiau kaip 50 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;
11.8. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);
11.9. ant ledo neturint priemonių, kuriomis pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, – dviejų lanksčia jungtimi sujungtų smaigų;
11.10. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;
11.11. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose, taip pat žvejojant žuvelės gabalėliu);
11.12. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);
11.13. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;
11.14. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
11.15. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
11.16. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti."
5. Pripažįstu netekusiu galios 12.3.11 punktą (buvusius 12.3.12–12.3.19 punktus laikau 12.3.11–12.3.18 punktais).
6. Išdėstau 17 punktą taip:
"17. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:
17.1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;
17.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje:
17.2.1. prieš pradedant žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;
17.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;
17.3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.)."
7. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą (buvusius 19–20 punktus atitinkamai laikau 18–19 punktais).


Aplinkos ministras Valentinas Mazuronissaruj
Blogiausias banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 72099

2014-02-25 12:40 7 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: saruj Įtraukti saruj Į adresų knygelę
http://de2.lt/naudinga-informacija/lentel%C4%97s/451-kada-draud%C5%BEi
ama-%C5%BEvejoti-kokio-dyd%C5%BEio-imti-%C5%BEuv%C4%AF


Mansell
Blogiausias banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 11524

2014-03-14 19:06 8 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: Mansell Įtraukti Mansell Į adresų knygelę
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklės (toliau – taisyklės) nustato mėgėjų žvejybos bei limituotos žvejybos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje (toliau – Baltijos jūra) objektus, įrankius, būdus, režimą, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba susijusią veiklą.
2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Limituota stintų žvejyba – stintų žvejyba tinkliniais samčiais šių taisyklių nustatyta tvarka.
Mėgėjų žvejybos būdas – žvejyba, viliojant žuvis natūraliais arba dirbtiniais masalais, gaudant žuvis samteliu masalui, šaudant povandeninės žvejybos šautuvais.
Viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos.
Žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė.
Žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.
3. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118–4395; 2012, Nr. 108-5463) ir Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527).
4. Teisė mėgėjų žvejybai ar limituotai žvejybai įgyjama Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduodant žvejo mėgėjo bilietą ar žvejo mėgėjo kortelę arba turint žvejybos vietoje nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

II. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

5. Baltijos jūroje vienu metu vienas žvejys gali naudoti ne daugiau kaip 5 (penkis) mėgėjų žvejybos įrankius, kurių bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 15 (penkiolikos) vienetų.
6. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip: 1 (vieną) lašišą arba 1 (vieną) šlakį, 1 (vieną) syką, 15 (penkiolika) menkių, 5 (penkis) otus. Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 15 (penkiolika) kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio, ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris yra didesnis nei šiame punkte nustatyta norma. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Juodažiočių grundalų (Neogobius melanostomus) sugavimo kiekiai neribojami.
7. Leidžiama gaudyti masalui įvairių žuvų, išskyrus saugomų ir globojamų žuvų rūšių, jauniklius ir vėžiagyvius vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo – ne didesnis kaip 1 (vienas) metras, o tinklo akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) vienetų žuvų jauniklių.
8. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma šių taisyklių 6 punkte nurodytų apribojimų, taip pat 11 punkte nustatyto draudimo, tai raštu suderinus su Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba).
9. Draudžiama ši veikla:
9.1. laikyti ar gabenti nustatyta tvarka nepažymėtus ne mėgėjų žvejybos įrankius, žeberklus ar ūdas (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai);
9.2. išimti iš vandens telkinio ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje Pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-463 (Žin., 2009, Nr. 78-3248) (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), nustatyta tvarka nepažymėtus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai žuvininkystės kontrolės ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams;
9.3. vykdyti povandeninę žvejybą tamsiuoju paros metu – nuo saulės laidos iki patekėjimo, taip pat vykdyti povandeninę žvejybą neturint žvejybos vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti povandeninei žvejybai strėles, kurių antgalis platesnis nei 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žvejybai skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis.
10. Draudžiama žvejoti:
10.1. be žvejo mėgėjo bilieto arba žvejo mėgėjo kortelės, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę;
10.2. draudžiamais žvejybos įrankiais;
10.3. naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žvejybos šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, taip pat duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu ar naudojant draudžiamus žvejybos įrankius;
10.4. arčiau kaip 50 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų ne mėgėjų žvejybos įrankių.
11. Draudžiama gaudyti žuvis:
11.1. šių rūšių:
11.1.1. jūrines nėges (Petromyzon marinus);
11.1.2. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);
11.1.3. ungurius (Anguilla anguilla);
11.1.4. kitas saugomų ir globojamų žuvų rūšis, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;
11.2. matuojant žuvis nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo – mažesnes nei šių dydžių:
11.2.1. lašišas (Salmo salar) – 65 cm;
11.2.2. otus (Psetta maxima) – 30 cm;
11.2.3. sykus (Coregonus lavaretus) – 36 cm;
11.2.4. sterkus (Sander lucioperca) – 46 cm;
11.2.5. šlakius (Salmo trutta trutta) – 65 cm;
11.2.6. žiobrius (Vimba vimba) – 28 cm.
11.2.7. upines plekšnes (Platichthys flesus) – 21 cm;
11.3. šiais laikotarpiais:
11.3.1. lašišas ir šlakius – nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. mažesniu kaip 0,5 km spinduliu nuo Šventosios upės žiočių ir 0,5 km spinduliu nuo Klaipėdos uosto šiaurinio ir pietinio molų galų Baltijos jūroje;
11.3.2. otus – nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d.;
11.3.3. sykus – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
11.4. pagautos mažesnės negu nustatyta 11.2 punkte žuvys, taip pat žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į jūrą.
12. Povandeninė žvejyba leidžiama Baltijos jūros priekrantėje, išskyrus rekreacines zonas.
13. Visi šių taisyklių 11.3 punkte nurodyti draudimai galioja tiek pirmąją, tiek ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Tais atvejais, kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

III. LIMITUOTOS ŽVEJYBOS ORGANIZAVIMAS

14. Baltijos jūroje organizuojama limituota stintų žvejyba nuo Palangos tilto tinkliniais samčiais:
14.1. žvejoti leidžiama 1 (vienu) tinkliniu samčiu, kurio skersmuo – ne didesnis kaip 3 (trys) m, o tinklo akys – ne didesnės kaip 12 mm tinklo, pakeliant šį tinklą iš vandens;
14.2. žvejybos laikas – nuo lapkričio 1 d. iki birželio 1 d.;
14.3. per vieną žvejybą leidžiama sugauti ne daugiau kaip 15 (penkiolika) kg stintų. Nemokamą žvejybos teisę turinčiam asmeniui per vieną žvejybą leidžiama sugauti ne daugiau kaip 5 (penkis) kg stintų;
14.4. draudžiama prie medinių tilto turėklų tvirtinti tinklinių samčių metalinius keltuvus ir kitus įrenginius;
14.5. žvejo mėgėjo kortelė išduodama 1 parai. Žvejo mėgėjo kortelių kiekis kiekvienai parai negali būti didesnis kaip 20 vnt.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Žvejodami asmenys privalo turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotą žvejo mėgėjo bilietą arba žvejo mėgėjo kortelę ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą arba nemokamos žvejybos teisės patvirtinimo dokumentą ir reikalaujant pateikti juos žuvininkystės kontrolės pareigūnams, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.
16. Žvejo mėgėjo bilietas ar žvejo mėgėjo kortelė limituotai žvejybai galioja tik juose nurodytam asmeniui ir juose nurodytoje žvejybos vietoje.
17. Informacija, susijusi su elektroninių žvejybos leidimų išdavimu bei duomenys apie sugautas žuvis teikiami Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
18. Asmenys, pažeidę šias taisykles, už neteisėtai sugautas ar sunaikintas žuvis privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).
19. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų priklausomybės išaiškinimo nustatyta tvarka gali paimti žuvininkystės kontrolės pareigūnai, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.


saruj
Geriausias banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 72678

2014-04-11 08:49 9 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: saruj Įtraukti saruj Į adresų knygelę
Lietuvos vandens keliai

http://www.liwa.lt/lt/menu/water


Mansell
Geriausias banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 12027

2014-04-18 16:16 10 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: Mansell Įtraukti Mansell Į adresų knygelę
Naujos aplinkosaugos taisyklės plaukiojantiems vandens telkiniuose
2014-04-15


Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-337 patvirtino Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis leidžiamas, sąrašą.

Naujosios taisyklės parengtos pagal mokslininkų paruoštą studiją, kurioje įvertintos aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir parengti aplinkosauginiai kriterijai. Ši studija apibendrino visuomenės, savivaldybių ir regionų aplinkos apsaugos departamentų specialistų pateiktą informaciją, apžvelgė plaukiojimo savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis reglamentavimą kai kuriose užsienio šalyse ir numatė tokio reglamentavimo kriterijus Lietuvoje.Aplinkos ministerija taip pat informuoja, kad Lietuvoje nuo balandžio 1 d. vandens motociklais bus galima plaukioti tik keturiuose šalies vandens telkiniuose – Baltijos jūroje, Kauno hidroelektrinės tvenkinyje, Elektrėnų tvenkinyje ir Alaušo ežere. Ši nuostata įtvirtinta aplinkos ministro, patvirtinus naujas Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis.Naujųjų plaukiojimo taisyklių tikslas – apriboti plaukiojimą vandens motociklais, kurie daro didžiausią neigiamą poveikį vandens telkinių ekosistemai, ir palengvinti naudojimąsi kitomis motorinėmis plaukiojimo priemonėmis.Taisyklėse numatyta, kad motorinėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama naudotis mažuose (mažesniuose kaip 10 ha) stovinčio vandens telkiniuose ir upėse dėl galimo neigiamo poveikio šiems telkiniams, ypač juose gyvenančių žuvų ir paukščių populiacijoms ir krantų stabilumui.Jeigu bendras savaeigių plaukiojimo priemonių variklių galingumas neviršija 10 AG, jomis leidžiama plaukioti visą navigacijos sezoną didesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose, o nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos – didesniuose kaip 10 ha vandens telkiniuose. Jeigu variklių galingumas yra nuo 11 AG iki 20 AG, galima plaukioti visą sezoną ne mažesniuose kaip 500 ha vandens telkiniuose, o nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos – ne mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose. Jeigu varikliai yra 21 AG–150 AG galingumo, galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki sezono pabaigos didesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose.Atsižvelgus į kai kurių saugomų teritorijų naudojimo specifiką ir istoriškai susiklosčiusias vandens sporto tradicijas, konkrečiuose vandens telkiniuose numatytos bendrųjų reikalavimų išimtys.
Bet nepamirskite pasidometi kokiam parkui, ar saugomai teritorijai priklauso ezeras, nes yra ir toks punktas:

"14. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti:
14.1. vandens telkiniuose, esančiuose telmologiniuose,
botaniniuose, zoologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose
draustiniuose;
14.2. valstybiniuose parkuose esančiuose vandens telkiniuose,
išskyrus:
14.2.1. kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8
kW), galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono
pabaigos. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima įrengtose
prieplaukose, prie lieptų, vandens turistų įlipimo ir išlipimo
vietose;"


saruj
Geriausias banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 78695

2016-02-02 13:29 11 žinutė iš 11 Atsakyti privačiai: saruj Įtraukti saruj Į adresų knygelę
dėl laivavedžio pažymėjimų:

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2ff67930c8c611e583a295d9366c7ab3


Puslapiai: 1 
Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje
Kitos temos Nauja temaPranešti apie naujas žinutes šioje temoje
Mano prenumeratos
  Tema skraiduolė - svarbiausia forumo tema, kuri nuolat matosi virš naujausių temų.
  Užrakinta tema - užbaigta arba nediskutuotina tema, į kurią nebeleidžiama atsakinėti.

Statistika

Žvejų klubas: 1.701 Žinučių forume 1.866.069 3.008 Narių klube 2.183 Banga.lt laikrodis 22:28 Dažnai užduodami klausimai ir atsakymaiŽvejų klubas

Moderuoja: sadyvra, saruj, Mansell, BangaLT
Statusas: ne narys (Įstoti)
Forumas
Naujienos
Nariai
Foto
Nuorodos

Banga.lt klubai


Mano įrankiai

Privačios žinutės
Mano temos
Dienoraštis
Draugų adresai
Mano duomenys

Mano meniu

Į mano meniu įkelti puslapį: Mėgėjiškos Žūklės Taisyklės Lietuvoje bei MĖGĖJŲ IR LIMITUOTOS ŽVEJYBOS JŪRŲ VANDENYSE TAISYK

Prisijungę draugai

Visi draugai

Paieška

 

Dažnai užduodami klausimai