Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai
Prisijunk: Pamiršau slaptažodį  Užsiregistruoti
Rėmėjai:

Žvejybos leidimai. Nauja tvarka.


Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje

Atsakyti Kitos temos Nauja tema Temą 2003 08 10 d. 20:52 pradėjo  alviuska, peržiūrėta 194321 k.
Puslapiai: <pirmas -10 37 38 39 40 41 +10 paskutinis> 
VisadaValkata
Geriausias banginis

Klube: narys

Parašė žinučių: 16998

2013-01-10 16:08 951 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: VisadaValkata Įtraukti VisadaValkata Į adresų knygelę

vk_ ra:

VisadaValkata ra:
rikošetu klausimas - kaip nubaus jei neturi asmens dokumento ir piningų žvejyboj, bo nėra tokio įstatymo,kuris įpareigoja į žvejybą nešiotis pinigų.

Kaip kelių policija išrašys baudą ir kaip geras pats susimokėsi arba vėliau antstoliai primins... Cha cha


Špyga jei neturi asmens dokumento arba turi bet nerodai - gali rašyt Seneliui Šalčiui. Policija gali nuvežt į nuovadą ar pridubasint. Inspektorius gal nebent į eketę įkišt arba policiją iškviest, bet Špyga ji važiuos


Dzukeliz
Banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 38005

2013-01-10 16:09 952 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Dzukeliz Įtraukti Dzukeliz Į adresų knygelę

Alviskas ra:
zuiki, gal dar gali nukopint kokia ta tvarka? Cha cha

prasau kiskuti, imkite ir skaitykiteBučkisCha cha

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=6433

2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-274

TEISĖS MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


I. Bendrosios nuostatos

1. Teisės mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato teisės mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose suteikimo tvarką, informacijos, susijusios su elektroninių žūklės leidimų išdavimu, teikimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. meškeriotojo bilietas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 (Žin., 2005, Nr. 85-3189) ar kitus teisės aktus ir tokiai žūklei nereikalinga meškeriotojo kortelė;

2.2. meškeriotojo kortelė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka gautas įmokos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti sumokėjimo patvirtinimas, suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei joje nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba.

3. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648;2004, Nr. 73-2527) ir Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395) vartojamas sąvokas.

II. TEISĖS MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE, Į KURIUOS NEIŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽŪKLĖS PLOTĄ, SUTEIKIMAS

4. Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą (toliau – Neišnuomoti vandens telkiniai), jei šiuose vandens telkiniuose mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles ar kitus teisės aktus,asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai ir neįgalūs asmenys turi teisę žvejoti nemokamai turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą:

4.1. asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

4.2. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą.

5. Šio Tvarkos aprašo 4 punkte nenurodyti asmenys teisę mėgėjiškai žūklei Neišnuomotuose vandens telkiniuose įgyja šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka įsigiję meškeriotojo bilietą arba meškeriotojo kortelę.

6. Meškeriotojo bilieto kainos yra:

6.1. už dvi paras – 5 litai;

6.2. už mėnesį (30 parų) – 20 litų;

6.3. už metus – 50 litų.

7. Meškeriotojo kortelės kainos yra:

7.1. už parą – 10 litų;

7.2. už savaitę (7 paras) – 30 litų;

7.3. už mėnesį (30 parų) – 50 litų.

8. Meškeriotojo bilietai ir meškeriotojo kortelės išduodamos naudojant Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS) arba Bendradarbiavimo sutartyse, kurias su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) sudaro juridiniai asmenys dėl meškeriotojo bilietų ar meškeriotojo kortelių išdavimo (toliau – Bendradarbiavimo sutartis) nustatyta tvarka, išskyrus Tvarkos aprašo 11 punkte numatytą išimtį. Bendradarbiavimo sutartyje nurodoma meškeriotojo bilietų ar meškeriotojo kortelių išdavimo vieta, išdavimo laikas, įsigijimo būdai ir kitos sąlygos.

9. Juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos Bendradarbiavimo sutartys, ir informacija, susijusi su meškeriotojo bilietų ar meškeriotojo kortelių išdavimu, skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje http://www.am.lt rubrikoje "Gamtos apsauga" skyriuje "Žvejyba".

10. ALIS tvarkoma ir naudojama vadovaujantis Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-963 (Žin., 2010, Nr. 143-7346).

11. Meškeriotojo korteles, suteikiančias teisę mėgėjiškai žūklei Žuvinto ežere, išduoda Žuvinto biosferos rezervato direkcija tik vietiniams gyventojams, vadovaudamasi Žuvinto biosferos rezervato gamtinių rezervatų lankymo tvarka, patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 143 V.

12. Meškeriotojo bilietas suteikia teisę mėgėjiškai žūklei į visus Neišnuomotus vandens telkinius, jei šiuose vandens telkiniuose mėgėjiška žūklė nėra draudžiama pagal Mėgėjiškos žūklės taisykles ar kitus teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga meškeriotojo kortelė.

13. Meškeriotojo kortelė suteikia teisę mėgėjiškai žūklei į tą vandens telkinį, kuris įrašytas meškeriotojo kortelėje.

14. Draudžiama taisyti, papildyti ar kitaip keisti įrašus meškeriotojo biliete ar meškeriotojo kortelėje.

15. Asmenys, teikiantys meškeriotojo bilietų ir meškeriotojo kortelių išdavimo paslaugą kitiems asmenims, turi teisę imti paslaugos mokestį. Žuvinto biosferos rezervato direkcija, paslaugos mokesčio už meškeriotojo kortelių mėgėjiškai žūklei Žuvinto ežere išdavimą neima.

16. Įsigyjant meškeriotojo bilietą naudojant ALIS, privaloma pateikti duomenis apie asmens žuvų sugavimą per praėjusius kalendorinius metus. Teikiant duomenis apie praėjusių kalendorinių metų žuvų sugavimą, į šiuos duomenis neįtraukiami žuvų, sugautų limituotos žvejybos metu, ir žuvų, sugautų valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, duomenys. Duomenys už tą patį žvejybos laikotarpį negali būti teikiami daugiau kaip vieną kartą. Jei ALIS prašoma pateikti žuvų sugavimo duomenis, kuriuos asmuo jau pateikė, – sugavimo lentelėje turi būti įrašomi nuliai.

17. Įsigyjant meškeriotojo kortelę, privaloma ALIS pateikti duomenis apie asmens praeitos limituotos žvejybos laikotarpiu sugautas žuvis.

III. TEISĖS MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE, Į KURIUOS IŠDUOTI LEIDIMAI NAUDOTI ŽŪKLĖS PLOTĄ, SUTEIKIMAS

18. Valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą (toliau – Išnuomoti vandens telkiniai), turi teisę žvejoti nemokamai:

18.1. žūklės plotų naudotojai – fiziniai asmenys jiems Išnuomotuose vandens telkiniuose;

18.2. asmenys, kuriems žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai – tuose Išnuomotuose vandens telkiniuose, kuriuose žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai;

18.3. asmenys iki 16 metų, vyresni nei 62 metai ir neįgalieji – visuose Išnuomotuose vandens telkiniuose.

19. Asmenys, turintys teisę žvejoti nemokamai, gali vykdyti mėgėjišką žūklę tik turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą:

19.1. asmenys iki 16 metų, asmenys, vyresni nei 62 metai – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;

19.2. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą;

19.3. žūklės plotų naudotojai – leidimo naudoti žūklės plotą kopiją ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

19.5. asmenys, kuriems žūklės ploto naudotojas suteikė teisę žvejoti nemokamai – žūklės ploto naudotojo išduotą dokumentą, kuriame nurodoma, kad asmuo turi nemokamą žvejybos teisę, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

20. Šio Tvarkos aprašo 18 punkte nenurodyti asmenys teisę mėgėjiškai žūklei Išnuomotuose vandens telkiniuose įgyja šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka įsigiję žūklės leidimą.

21. Žūklės leidimo kaina negali būti didesnė:

21.1. Išnuomotame vandens telkinyje, kuriame neorganizuota limituota žvejyba:

21.1.1. už dvi paras – 5 litai;

21.1.2. už mėnesį (30 parų) – 20 litų;

21.1.3. už metus – 50 litų;

21.2. Išnuomotame vandens telkinyje, kuriame organizuota limituota žvejyba:

21.2.1. už parą – 50 litų;

21.2.2. už savaitę (7 paras) – 150 litų;

21.2.3. už mėnesį (30 parų) – 250 litų.

22. Žūklės plotų naudotojai turi teisę sumažinti žūklės leidimo kainą.

23. Žūklės leidimai išduodami naudojant ALIS arba žūklės ploto naudotojo nustatyta tvarka išduodant jo lėšomis pagamintus žūklės leidimus, išskyrus žūklės leidimus, kuriais leidžiama povandeninė žūklė ežeruose ir tvenkiniuose, kuriuos galima įsigyti tik žūklės ploto naudotojo nustatyta tvarka.

24. Žūklės ploto naudotojo pagaminti žūklės leidimai, suteikiantys teisę mėgėjiškai žūklei jam Išnuomotuose vandens telkiniuose, turi būti:

24.1. numeruoti eilės tvarka;

24.2. nurodyti šie privalomieji duomenys:

24.2.1. žūklės leidimą įsigijusio asmens vardas, pavardė, gimimo data;

24.2.2. vandens telkinys, į kurį išduotas žūklės leidimas;

24.2.3. žūklės leidimo galiojimo laikas;

24.2.4. žūklės leidimo kaina;

24.2.5. žūklės leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas.

25. Žūklės plotų naudotojai jų išduotus žūklės leidimus registruoja žurnale, kuriame nurodomas vandens telkinys, į kurį išduotas žūklės leidimas, žūklės leidimo numeris, žūklės leidimo galiojimo laikas, kaina, žūklės leidimą gavusio asmens vardas, pavardė, parašas.

26. Draudžiama taisyti, papildyti ar kitaip keisti įrašus žūklės leidime.

27. Žūklės plotų naudotojai privalo išduoti žūklės leidimus bet kuriam iš šio Tvarkos aprašo 21.1. punkte nurodytų laikotarpių. Žūklės leidimai kitokiam, nei numatyta šio Tvarkos aprašo 21.1. punkte, laikotarpiui neišduodami. Žūklės leidimai limituotai žvejybai gali būti išduodami kitokiam, nei šio Tvarkos aprašo 21.2. punkte nustatyta, laikotarpiui. Kitokio laikotarpio žūklės leidimų limituotai žvejybai kainos negali viršyti:

27.1. žūklės leidimui iki savaitės – 100 Lt;

27.2. žūklės leidimui iki mėnesio – 200 Lt;

27.3. žūklės leidimui iki pusės metų – 400 Lt;

27.4. žūklės leidimui metams – 700 Lt.

28. Žūklės plotų naudotojai už žūklės leidimų išdavimą turi teisę imti paslaugos mokestį, kuris negali būti didesnis kaip 20 procentų žūklės leidimo kainos.

29. Jei žūklės leidimas į tą Išnuomotą vandens telkinį tam asmeniui išduodamas ne pirmąjį kartą, privaloma ALIS pateikti duomenis apie sugautas žuvis. Jei įsigyjamas žūklės ploto naudotojo pagamintas leidimas, duomenys apie sugautas žuvis teikiami žūklės ploto naudotojui. Jei įsigyjamas žūklės leidimas limituotai žvejybai, pateikiami duomenys apie per praėjusį žūklės leidimo limituotai žvejybai laikotarpį tame vandens telkinyje sugautas žuvis. Kitais atvejais pateikiami duomenys apie asmens žuvų sugavimą tame vandens telkinyje per praėjusius kalendorinius metus. To paties žvejybos laikotarpio tame vandens telkinyje žuvų sugavimo duomenys negali būti teikiami daugiau kaip vieną kartą. Jei ALIS prašoma pateikti žuvų sugavimo duomenis, kuriuos asmuo jau pateikė, sugavimo lentelėje turi būti įrašomi nuliai.

30. Žūklės ploto naudotojai, kurie organizavo limituotą žvejybą, kasmet iki sausio 15 d. privalo pateikti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kuris jam išdavė leidimą naudoti žūklės plotą (toliau – RAAD), ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais išduotų žūklės ploto naudotojo pagamintų žūklės leidimų limituotai žvejybai kiekį, jų kainas (atskirai pagal vandens telkinius), sugautas žuvis. RAAD turi teisę pareikalauti, kad ir kitų žūklės plotų naudotojai pateiktų ataskaitas apie išduotus žūklės leidimus, jų kainas ar sugautas žuvis.

IV. INFORMACIJOS, REIKALINGOS ELEKTRONINIŲ ŽŪKLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMUI, TEIKIMAS

31. Žūklės plotų naudotojai privalo pateikti RAAD informaciją, reikalingą elektroninių žūklės leidimų (naudojant ALIS) išdavimui, užpildydami prašymą, atitinkantį Tvarkos aprašo 1 priedą (pridedama) – jei Išnuomotuose vandens telkiniuose neorganizuota limituota žvejyba, arba užpildydami prašymą, atitinkantį Tvarkos aprašo 2 priedą (pridedama) – jei Išnuomotame vandens telkinyje organizuota limituota žvejyba (toliau – Prašymas).

32. Žūklės ploto naudotojas, norėdamas pakeisti banko atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią pervedami pinigai už elektroninius žūklės leidimus, ar pakeisti kitus Prašyme pateiktus duomenis, turi pateikti naują Prašymą RAAD.

33. Žūklės ploto naudotojas Išnuomotame vandens telkinyje, kuriame jis organizavo limituotą žvejybą, gali keisti leidimų žūklei kainas neteikdamas naujo Prašymo.

34. Per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo RAAD pakeičia banko atsiskaitomąją sąskaitą ar kitus Prašyme pateiktus duomenis ALIS sistemoje ir apie tai informuoja žūklės ploto naudotoją.

35. Žūklės ploto naudotojas atsako už Prašyme pateiktus duomenis ir už pasekmes, atsirandančias dėl neteisingai pateiktų duomenų.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Asmenys privalo žvejodami turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotą meškeriotojo bilietą arba meškeriotojo kortelę, arba žūklės leidimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

37. Meškeriotojo bilietas, meškeriotojo kortelė ar žūklės leidimas, kuriame neįrašytas galiojimo laikas ar mėgėjišką žūklę vykdančio asmens pavardė, pakeisti ar papildyti anksčiau įrašyti duomenys, kito asmens vardu išduotas meškeriotojo bilietas, meškeriotojo kortelė ar žūklės leidimas teisės žvejoti nesuteikia.

38. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.drylio
Banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 5304

2013-01-10 22:28 953 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: drylio Įtraukti drylio Į adresų knygelę
tai nieks ir neatsake kaip su upem tas pakeitimas? isigaliojo, kad uztenka tik respublikinio?
ir cia dar kazkur skaiciau, kad respublikinio kaina nuo 2013 bus sumazinta iki 30lt


looking4snow
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 783

2013-01-10 23:00 954 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: looking4snow Įtraukti looking4snow Į adresų knygelę
Man rodos tu pakeitimu, kuriuose buvo ir 30 Lt, nepatvirtino Prezidente. Nekaltas Ar kokia ten istorija buvo, gal pas ka nors geresne atmintis?

issuvalkijos
Naujas dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 0

2013-01-10 23:07 955 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: issuvalkijos Įtraukti issuvalkijos Į adresų knygelę
Remiantis 2012m rugsėjo 11 dienos Prezidentės įstatyme esančiu punktu : " Leidimai naudoti žūklės plotą galioja ne ilgiau kaip iki 2013 m. gegužės 1 d. ...." reikia manyti, kad iki šios datos upių nuoma tebegalioja.

Ir naujausios Mėgėjų žvejybos taisyklėsLiežuvisATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.
2. Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje, privačiuose tvenkiniuose ir kūdrose. Mėgėjų žvejybai kituose privačiuose vandens telkiniuose Taisyklės taikomos tiek, kiek nurodyta Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-771 (Žin., 2012, Nr. 113-5748).
3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja ir šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

II. SĄVOKOS

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
4.1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;
4.2. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;
4.3. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;
4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.
5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118–4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.
7. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 3 vienetus margųjų upėtakių, ungurių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, lydekų, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 135-5904; 2012, Nr. 76-3953) (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.
8. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo – ne didesnis kaip 1 metras, tinklo akutės – ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, Taisyklių 12.1. – 12.3. punktuose išvardintas žuvis, į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33–970), įrašytas žuvis.
9. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 7 punkte nurodytų apribojimų ir 11.1. punkte nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:
9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – regiono aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;
9.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;
9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.
10. Draudžiama veikla:
10.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu ar naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos būdai);
10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai;
10.3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 (Žin., 2005, Nr. 96-3609) (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams;
10.4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą;
10.5. vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu – nuo saulės laidos iki patekėjimo, vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti povandeninei žūklei strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis;
10.6. būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama.
11. Draudžiama žvejoti:
11.1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę, taip pat liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d., kai visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba; Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;
11.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;
11.3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;
11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
11.5. kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais;
11.6. arčiau kaip 50 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;
11.7. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);
11.8. ant ledo, neturint priemonių, kurių pagalba būtų galimybės išlipti ant ledo įlūžus – dviejų sujungtų lanksčia jungtimi smaigų;
11.9. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;
11.10. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose, taip pat žvejojant žuvelės gabalėliu);
11.11. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);
11.12. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;
11.13. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
11.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
11.15. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti.
12. Draudžiama gaudyti:
12.1. šių rūšių žuvis:
12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);
12.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);
12.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);
12.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri) ir jų vingilius;
12.1.5. Aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);
12.1.6. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949; 2011, Nr. 53-2567), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;
12.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:
12.2.1. lašišas (Salmo salar);
12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);
12.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);
12.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);
12.3. mažesnes nei šių dydžių (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):
12.3.1. lašišas (Salmo salar) 65 cm;
12.3.2. šamus (Silurus glanis) 75 cm;
12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
12.3.4. salačius (Aspius aspius) 52 cm;
12.3.5. vėgėles (Lota lota) 49 cm Kuršių mariose, 40 cm – kituose telkiniuose;
12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 47 cm;
12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 46 cm;
12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;
12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 29 cm;
12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
12.3.11. žiobrius (Vimba vimba) 28 cm;
12.3.12. šapalus (Leuciscus cephalus) 25 cm;
12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 28 cm;
12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;
12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 30 cm;
12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 30 cm;
12.3.17. Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 30 cm;
12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;
12.3.19. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.
12.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:
12.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;
12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;
12.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;
12.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;
12.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
12.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
12.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;
12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;
12.4.9. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;
12.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose.
13. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 12 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.
14. Visi 11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.
15. Povandeninė žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus rekreacines zonas:
Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas Savivaldybė Plotas, ha Pastabos
1. Alaušas Utenos 1071,8
2. Antalieptės HE tvenkinys Zarasų 1572,3
3. Asveja Molėtų, Švenčionių 978,2 Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto
4. Baltieji Lakajai Molėtų 699,8
5. Didžiulis (Daugų) Alytaus 912,7
6. Drūkšiai Zarasų 3204,9 Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
7. Galuonai Molėtų 591,5
8. Sartai Rokiškio, Zarasų 1336,8
9. Vištytis Vilkaviškio Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
10. Elektrėnų tvenkinys Elektrėnų 1389,6
16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Asmenys privalo žvejodami turėti mėgėjų žvejybos leidimą, suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.
18. Asmenys, sugavę ar radę ženklintas žuvis, turi apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nebuvo paleista atgal į vandens telkinį – nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).
19. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).
20. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

__________________________
Mansell
Senbuvis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 4699

2013-01-19 10:34 956 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Mansell Įtraukti Mansell Į adresų knygelę
Amuras,cia paskaitinekApkabinimas

ore111
Patyręs dalyvis

Klube: narys

Parašė žinučių: 1085

2013-01-19 10:50 957 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: ore111 Įtraukti ore111 Į adresų knygelę

issuvalkijos ra:
Remiantis 2012m rugsėjo 11 dienos Prezidentės įstatyme esančiu punktu : " Leidimai naudoti žūklės plotą galioja ne ilgiau kaip iki 2013 m. gegužės 1 d. ...." reikia manyti, kad iki šios datos upių nuoma tebegalioja.

O ka daryt leidimu pardavejams - jie privalo , pagal istatyma, pardavineti metinius leidimus.


Pacanas0
Atkaklus dalyvis

Klube: narys

Parašė žinučių: 158

2013-01-23 18:58 958 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Pacanas0 Įtraukti Pacanas0 Į adresų knygelę
Turiu klausimeli cia toki, gal zinot kaip tiksliai per perlo terminala issimt metini respublikini bilieta (na cia kur skaitos neisnuomuotuose telkiniuose)

djdejes
Blogas senbuvis

Klube: narys

Parašė žinučių: 4479

2013-01-23 19:57 959 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: djdejes Įtraukti djdejes Į adresų knygelę

Pacanas0 ra:
Turiu klausimeli cia toki, gal zinot kaip tiksliai per perlo terminala issimt metini respublikini bilieta (na cia kur skaitos neisnuomuotuose telkiniuose)


taip pat kaip perki teleloto, tik paprašyk žūklės leidimo. pirkau Kaune šilainių mažoj maximoj, jokių keblumų neiškilo.


Grizzly-Bear
Patyręs dalyvis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 510

2013-01-23 20:21 960 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Grizzly-Bear Įtraukti Grizzly-Bear Į adresų knygelę
Laba diena,

Vadovaujantis Mėgėjiškos žūklės įstatymo pakeitimo įstatymu leidimai naudoti
žūklės plotą netenka galios šių metų gegužės 1 d. (vietoj jų išduodami
leidimai naudoti žvejybos plotą). Kadangi įstatyme nustatyta, kad leidimai
naudoti žvejybos plotą į upes neišduodami, tai nuo gegužės 1 d. visose upėse
bus galima žvejoti turint žvejo mėgėjo (meškeriotojo) bilietą. Žūklės ploto
naudotojai gali atsisakyti leidimo naudoti žūklės plotą (nuomos) ir anksčiau
nei gegužės 1 d, bet nemanau, kad jie tai darytų.

Pagarbiai,
Gamtos apsaugos departamento
Gamtos išteklių skyriaus vedėjas


akantoftalmus
Ultra dalyvis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 1010

2013-01-26 03:11 961 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: akantoftalmus Įtraukti akantoftalmus Į adresų knygelę
Sąvokos: žvejo mėgėjo kortelė? Tai čia kaip žvejų būrelio atskiri leidimai? Skaitau

britva
Dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 89

2013-02-01 06:31 962 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: britva Įtraukti britva Į adresų knygelę

Agamemnonas ra:
Ir ant Lietuvos dar tiek galima isgyvent?Vau! ilgaamzis,odnakoLaimingas


pensininkas pensininkui nelygus,pats isejau budamas 32m,dabar 42 ne uz kalnu,ir zinau neviena toky kaip as....vakar pirkau aibes parduotuvej,keblumu nebuvo 50,87lt metams


arvyds
Dažnas dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 366

2013-02-01 07:59 963 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: arvyds Įtraukti arvyds Į adresų knygelę
Jeigu Delfiuose paskelbė, tai ir nemokėk daugiauCha cha
Jei kas, duosi inspektoriui nuorodą


karosikas
Dalyvis

Klube: narys

Parašė žinučių: 110

2013-01-29 13:34 964 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: karosikas Įtraukti karosikas Į adresų knygelę
O per Alis perkant leidima isduoda 1 ezerui ar keliems galima iskarto už tapacia kaina, jai telkiniai priklauso tam pačiam savininkui?

gintux
Banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 17168

2013-01-29 18:01 965 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: gintux Įtraukti gintux Į adresų knygelę
jei perki zvejo leidima Perlo terminale,pvz. zvejoti Minijoje arba Kursiu Mariose,tai tas buves respublikinis bilietas jau nereikalingas ???

looking4snow
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 811

2013-01-29 22:00 966 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: looking4snow Įtraukti looking4snow Į adresų knygelę
Meškeriotojo bilietas (suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose
vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą):
50 Lt – metams;
20 Lt – mėnesiui;
5 Lt – 2 paroms;

Žūklės leidimas (suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose
vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žūklės plotą):
50 Lt – metams;
20 Lt – mėnesiui;
5 Lt – 2 paroms.

Meškeriotojo kortelė (suteikianti teisę žvejybai valstybiniame vandens
telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą ir organizuota
limituota žvejyba):
10 Lt – parai,
30 Lt – savaitei (7 dienos),
50 Lt – mėnesiui (30 dienų).

Žūklės leidimas limituotai žvejybai (suteikiantis teisę žvejybai
valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės
plotą ir organizuota limituota žvejyba):
50 Lt – parai,
150 Lt – savaitei (7 dienos),
250 Lt – mėnesiui (30 dienų).


Priklausomai kur ruosiates zvejoti, atitinkama leidima ir perkate.


KREATOR
Dalyvis

Klube: narys

Parašė žinučių: 53

2013-01-30 05:32 967 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: KREATOR Įtraukti KREATOR Į adresų knygelę

looking4snow ra:
Meškeriotojo bilietas (suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose
vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą):
50 Lt – metams;
20 Lt – mėnesiui;
5 Lt – 2 paroms;

Žūklės leidimas (suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose
vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žūklės plotą):
50 Lt – metams;
20 Lt – mėnesiui;
5 Lt – 2 paroms.

Meškeriotojo kortelė (suteikianti teisę žvejybai valstybiniame vandens
telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą ir organizuota
limituota žvejyba):
10 Lt – parai,
30 Lt – savaitei (7 dienos),
50 Lt – mėnesiui (30 dienų).

Žūklės leidimas limituotai žvejybai (suteikiantis teisę žvejybai
valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės
plotą ir organizuota limituota žvejyba):
50 Lt – parai,
150 Lt – savaitei (7 dienos),
250 Lt – mėnesiui (30 dienų).


Priklausomai kur ruosiates zvejoti, atitinkama leidima ir perkate.


Tai taip lseina ,pensininkam nepanaikino zukle uz'dika'? Vlsur nemokomai taip ??


karosikas
Dalyvis

Klube: narys

Parašė žinučių: 111

2013-01-30 09:45 968 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: karosikas Įtraukti karosikas Į adresų knygelę
Žūklės leidimas (suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose
vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žūklės plotą):
50 Lt – metams;
20 Lt – mėnesiui;
5 Lt – 2 paroms.

Nesamonės, pabandziau uzsakyt per Alis leidima, duoda pasirinkt 1 tik telkini. Zinau kad to rajono MZT priklauso 10ezeru, tai gaunasi per Alis kiekvienam atskiro reik leidimo- 10x50=500 lt metams, tada taip iseitu???gintux
Banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 17192

2013-01-30 21:43 969 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: gintux Įtraukti gintux Į adresų knygelę
noriu zvejoti Minijoje Silutes rajone,tai kuris cia man tinka jei pirksiu Perlo terminale uz 50lt,metams.

kleckute
Blogiausia banginė

Klube: VIP narė

Parašė žinučių: 23525

2013-01-30 21:45 970 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: kleckute Įtraukti kleckute Į adresų knygelę

gintux ra:
noriu zvejoti Minijoje Silutes rajone,tai kuris cia man tinka jei pirksiu Perlo terminale uz 50lt,metams.


atskiro reikia...


Mansell
Senbuvis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 5053

2013-01-30 21:48 971 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Mansell Įtraukti Mansell Į adresų knygelę

gintux ra:
noriu zvejoti Minijoje Silutes rajone,tai kuris cia man tinka jei pirksiu Perlo terminale uz 50lt,metams.

Nemuno deltos regioninio parko leidima reik pirkti papildomaiTaipApkabinimas


gintux
Banginis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 17195

2013-01-30 21:50 972 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: gintux Įtraukti gintux Į adresų knygelę

Mansell ra:

gintux ra:
noriu zvejoti Minijoje Silutes rajone,tai kuris cia man tinka jei pirksiu Perlo terminale uz 50lt,metams.

Nemuno deltos regioninio parko leidima reik pirkti papildomaiTaipApkabinimastai cia uz 10lt.o anksciau kur buvo respublikinis kaip jis dabar vadinasi,kuris kainuoja 50lt metams


britva
Dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 88

2013-01-31 07:37 973 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: britva Įtraukti britva Į adresų knygelę

KREATOR ra:

looking4snow ra:
Meškeriotojo bilietas (suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose
vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą):
50 Lt – metams;
20 Lt – mėnesiui;
5 Lt – 2 paroms;

Žūklės leidimas (suteikiantis teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose
vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žūklės plotą):
50 Lt – metams;
20 Lt – mėnesiui;
5 Lt – 2 paroms.

Meškeriotojo kortelė (suteikianti teisę žvejybai valstybiniame vandens
telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti žūklės plotą ir organizuota
limituota žvejyba):
10 Lt – parai,
30 Lt – savaitei (7 dienos),
50 Lt – mėnesiui (30 dienų).

Žūklės leidimas limituotai žvejybai (suteikiantis teisę žvejybai
valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žūklės
plotą ir organizuota limituota žvejyba):
50 Lt – parai,
150 Lt – savaitei (7 dienos),
250 Lt – mėnesiui (30 dienų).


Priklausomai kur ruosiates zvejoti, atitinkama leidima ir perkate.


Tai taip lseina ,pensininkam nepanaikino zukle uz'dika'? Vlsur nemokomai taip ??

pensininku tokiu jau nebeliko...jei turi virs 62m t.y 63m leidimai nebereikalingi.....pats vakar gavau rastiska ispejima pakises pensininko pazymejima


Agamemnonas
Senbuvis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 8774

2013-01-31 07:47 974 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Agamemnonas Įtraukti Agamemnonas Į adresų knygelę
Ir ant Lietuvos dar tiek galima isgyvent?Vau! ilgaamzis,odnakoLaimingas

Mansell
Senbuvis

Klube: VIP narys

Parašė žinučių: 5089

2013-01-31 08:18 975 žinutė iš 1339 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Mansell Įtraukti Mansell Į adresų knygelę

gintux ra:

Mansell ra:

gintux ra:
noriu zvejoti Minijoje Silutes rajone,tai kuris cia man tinka jei pirksiu Perlo terminale uz 50lt,metams.

Nemuno deltos regioninio parko leidima reik pirkti papildomaiTaipApkabinimastai cia uz 10lt.o anksciau kur buvo respublikinis kaip jis dabar vadinasi,kuris kainuoja 50lt metams

Meskeriotojo kortele ligtaiNekaltas


Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje
Atsakyti Kitos temos Nauja temaPranešti apie naujas žinutes šioje temoje
Mano prenumeratos

Statistika

Žvejų klubas: 1.678 Žinučių forume 1.830.652 2.940 Narių klube 2.165 Banga.lt laikrodis 13:56 Dažnai užduodami klausimai ir atsakymaiŽvejų klubas

Moderuoja: sadyvra, saruj, Mansell, BangaLT
Statusas: ne narys (Įstoti)
Forumas
Naujienos
Nariai
Foto
Nuorodos

Banga.lt klubai


Mano įrankiai

Privačios žinutės
Mano temos
Dienoraštis
Draugų adresai
Mano duomenys

Mano meniu

Į mano meniu įkelti puslapį: Žvejybos leidimai. Nauja tvarka.

Prisijungę draugai

Visi draugai

Paieška

 

Dažnai užduodami klausimai